Expertpraktijk met 3 vestigingen in Eindhoven

Onderstaande tarieven gelden alleen wanneer uw zorgverzekeraar de behandelingen niet vergoedt, bijvoorbeeld omdat u al over uw budget heen bent of omdat u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten.

Tarieven 2020

Type behandeling

Fysiotherapiebehandeling in praktijk

Fysiotherapiebehandeling aan huis

Fysiotherapiebehandeling in inrichting

Screening

Screening, intake en onderzoek

Intake en onderzoek na verwijzing

Intake en onderzoek na verwijzing aan huis

Intake en onderzoek na verwijzing in inrichting

Oedeemtherapie behandeling in praktijk

Oedeemtherapie behandeling aan huis

Oedeemtherapie behandeling in inrichting

Manuele therapie behandeling in praktijk

Manuele therapie behandeling aan huis

Manuele therapie behandeling in inrichting

Psychosomatische fysiotherapie behandeling in praktijk

Psychosomatische fysiotherapie behandeling aan huis

Psychosomatische fysiotherapie behandeling in inrichting

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek aan huis

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek in inrichting

Eenvoudige, korte rapporten (op verzoek)

Complexe, uitgebreide rapporten (op verzoek)

Niet nagekomen afspraak / niet tijdig geannuleerd

Tarief

€ 36.70

€ 54.95

€ 45.75

€ 18.60

€ 67.95

€ 49.35

€ 67.60

€ 58.40

€ 54.95

€ 73.20

€ 64.00

€ 54.95

€ 73.20

€ 64.00

€ 54.95

€ 73.20

€ 64.00

€ 73.30

€ 91.55

€ 82.35

€ 45.25

€ 71.35

€ 36,70