Expertpraktijk met 3 vestigingen in Eindhoven

Na een periode van onzekerheid en soms een medische zoektocht komen patiënten bij de neuroloog en stelt die de diagnose Parkinson/Parkinsonisme.

Het klassieke beeld van de trillende arm of hand is slechts een symptoom en komt niet bij alle vormen van Parkinson voor. Stijfheid van de spieren, onzeker lopen (schuifelen), “plakvoeten” en soms pijn zijn andere symptomen. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is de medicatie die u voorgeschreven krijgt door uw Neuroloog. Deze is er op gericht om de Dopamine (een hormoon dat belangrijk is bij het bewegen) huishouding in het lichaam stabiel te houden. De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening. Hierdoor kunnen problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Wat vroeger vanzelfsprekend was (meerdere dingen tegelijk doen zoals lopen en praten) wordt moeilijker en kan leiden tot problemen in de dagelijkse bezigheden. Dit kan ook leiden tot onbegrip in de omgeving.

Aanvankelijk hebben patiënten in de eerste fasen geen of weinig beperkingen. Het doel van fysiotherapie in deze (en vaak ook in de volgende fasen) is: voorkomen van inactiviteit, vermijden van angst om te bewegen of te vallen en het onderhouden en/of verbeteren van de conditie. Bij de behandeling is een actieve rol weggelegd voor de patiënt Bewegen en in beweging blijven is voor de Parkinson patiënt van het grootste belang. Dat kan betekenen dat er in de oefenzaal geoefend wordt maar u krijgt, indien nodig, ook instructie om activiteiten in het dagelijks leven te vergemakkelijken. In latere fasen, als het moeilijker wordt om uw evenwicht te bewaren of u loopt meer risico om te vallen richt fysiotherapie zich op het oefenen van bewegingen zoals omrollen in bed en opstaan uit een stoel, de juiste lichaamshouding, reiken en grijpen, evenwicht bewaren en lopen. Daarbij wordt soms gebruik gemaakt van verschillende zo genaamde “cueing” strategieën.

Fysiotherapie gestel is aangesloten bij Parkinsonnet. Dit is een initiatief vanuit het Radboud ziekenhuis te Nijmegen, doelstelling is nog meer eenduidigheid en kwaliteit bij behandeling van Parkinsonpatiënten.