Expertpraktijk met 3 vestigingen in Eindhoven

Actuele informatie over het coronavirus

Beste cliënt,

Het coronavirus, COVID-19, blijft een grote impact hebben op onze samenleving. Ook al lijkt de piek nu voorbij, er komen steeds weer nieuwe vragen op ons af. Het is een zoektocht voor iedereen in onze samenleving.

Wij blijven in nauw overleg met experts en volgen de landelijke richtlijnen bij iedere beslissing die we nemen. Ons beleid is altijd afgestemd op adviezen van Stichting Keurmerk Fysiotherapie, Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) in samenspraak met VWS en het RIVM.

Fysio- en ergotherapie behandeling met 1,5 meter regel en hygiëne maatregelen
Het is belangrijk dat de gewone fysio- en ergotherapie behandelingen langzaam aan weer gaan opstarten. Hoe langer u wacht met het uitstellen van behandelingen, hoe meer de pijn en hoe groter uw beperkingen worden, hoe langer het duurt voordat u weer hersteld bent.

Om u en onze therapeuten zo goed mogelijk te beschermen, nemen wij extra maatregelen om risico’s op besmetting te verkleinen. De inrichting van alle B-Fysic locaties zijn aangepast op de 1,5 meter regel. De roosters van de therapeuten worden zo gepland dat er zo min mogelijk cliënten aanwezig zijn in de wachtruimtes en oefenzalen. Op de locaties worden strikte hygiëne maatregelen toegepast. Kwetsbare cliënten worden zo veel mogelijk thuis behandeld. Daarnaast beschikken onze therapeuten over persoonlijke beschermingsmiddelen zoals latex handschoenen en mondkapjes.

Cliënten met coronasymptomen zoals neusverkouden, hoesten, benauwdheid of koorts krijgen geen therapie op de locaties, maar voor hen worden andere vormen van therapie gezocht.

Voor cliënten die herstellen na een COVID-19 besmetting beschikt B-Fysic over speciaal geschoolde fysio- en ergotherapeuten die samen met diëtisten en psychologen een behandeling kunnen bieden.

Fysio- en ergotherapie behandeling via videobellen
Onze fysiotherapeuten en ergotherapeuten hebben door de coronacrisis veel ervaring met het toepassen van videobellen tijdens behandeltrajecten.  Zo kunnen in kader van uw veiligheid behandelingen op de locatie of in de thuissituatie afgewisseld worden met videobellen. Deze behandelvorm wordt vergoed door de zorgverzekeraar indien u voor fysiotherapie verzekerd bent.

Voorzichtig op weg naar dagelijkse fysio- en ergotherapeutische zorg
Mocht u op dit moment klachten hebben, neem dan contact met ons op. Wij zoeken voor u de meest veilige en effectieve manier om u te ondersteunen in uw herstel. We hanteren alle mogelijke beschermde maatregelen uiterst zorgvuldig.

Ten slotte hopen we dat u gezond blijft en wensen u veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Met vriendelijke groet,

Frank Beelen en Tim van Beers
Directie B-Fysic

04-05-2020

Dagelijks 13 doden door een val

Iedere dag overlijden gemiddeld dertien mensen door een val, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. Volgens het CBS stijgt het aantal doden door een val-ongeluk de laatste jaren, en dat is niet alleen het gevolg van de vergrijzing, aldus het CBS.

Met een accidentele val bedoelen we een ongeluk waarbij een persoon per zonder opzet valt, struikelt of uitglijdt. Vallen met de fiets, brom-/snorfiets of scootmobiel behoren tot de vervoersongevallen. In 2018 kregen 5 863 Nederlanders een dodelijk ongeval, van wie 8 op de 10 een accidentele val. Zij overleden binnen dertig dagen na de val aan de gevolgen hiervan.

Voornamelijk ouderen

Er overleden 1 887 mannen en 2 741 vrouwen door een accidentele val in 2018. De meesten waren tachtigplussers, 69 procent van de mannen en 84 procent van de vrouwen. Een kwart van de door een val overleden mannen en 43 procent van de vrouwen was negentig jaar of ouder.
Het aantal dodelijke vallen neemt ook het sterkst toe bij de negentigplussers. Tussen 2014 en 2018 is het aantal met 67 procent toegenomen, van 991 in 2014 tot 1 652 in 2018. Ook gecorrigeerd voor de veranderende leeftijdssamenstelling van de bevolking is de stijging het grootst bij deze groep.

Stijging niet alleen door vergrijzing

De toename van het aantal slachtoffers door een dodelijke val is niet alleen toe te schrijven aan de vergrijzing. Ook na correctie voor de veranderende leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie) is vooral in de laatste vier jaar bij zowel mannen als vrouwen een stijging te zien. In 2018 was het sterftecijfer door een val voor mannen 29 procent hoger dan in 2014, voor vrouwen 45 procent hoger.

Ook steeds meer doden door late gevolgen van val

In 2018 overleden 714 inwoners van Nederland door een laat gevolg van een val, van wie 60 procent bij de val een heup had gebroken. Deze personen zijn meer dan dertig dagen na de val aan complicaties overleden (en niet inbegrepen bij de 4 628 overledenen door accidentele val). In tien jaar is het aantal overledenen door een laat gevolg van een val bijna verdubbeld.

Het jaarlijks aantal ziekenhuisopnamen na een accidentele val schommelt tussen de 66 duizend en 70 duizend (2013-2017). Er is geen duidelijke toe- of afname in deze jaren. Bij 4 op de 10 klinische opnamen na een val is de patiënt tachtig jaar of ouder, en er belanden meer vrouwen dan mannen in het ziekenhuis. In 2017 belandden van elke 100 duizend vrouwen van tachtig jaar of ouder 3 693 na een val in het ziekenhuis, bij mannen lag dat getal op 2 487.

Meer oudere vrouwen dan mannen in ziekenhuis na val

Bij ongeveer de helft van de ziekenhuisopnamen is bekend hoe men is gevallen. Bij tachtigplussers is dat dan meestal uitglijden of struikelen, daarna komen een val uit bed en een val van de trap het meest voor. Vrouwen worden vaker opgenomen na uitglijden of struikelen dan mannen, in 2017 bijna twee keer zo vaak.
Tijdens een klinische ziekenhuisopname na een accidentele val overleed in 2017 10,4 procent van de mannen en 5,3 procent van de vrouwen van 85 jaar of ouder.

Bron: CBS / FysioForum

Vier van de vijf jongeren beweegt te weinig

Een groot gedeelte van jongeren op de hele wereld beweegt zo weinig dat het schadelijk is voor hun gezondheid. Dit meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een rapport. Vooral vrouwen moeten volgens het rapport meer bewegen.

De WHO luidt de noodklok en zegt dat directe actie nodig is. “We moeten absoluut meer doen om deze jonge mensen aan het bewegen te krijgen, of we moeten een zeer somber gezondheidsbeeld bij deze jonge mensen accepteren”, zei Leanne Riley, een van de onderzoekers.

Tussen 2001 en 2016 zijn enquêtes uitgevoerd. De gegevens van 1,6 miljoen jongeren tussen de 11 en 17 jaar in 146 landen liggen aan de basis van het rapport. Vier van de vijf voldeden niet aan de aanbeveling van de WHO om tenminste een uur aan lichaamsbeweging te doen, zoals wandelen, spelen, fietsen of sporten in teamverband.

Meer doen

De makers van het rapport vinden de ontwikkeling zorgwekkend. Regelmatige fysieke activiteit biedt een groot aantal gezondheidsvoordelen; van een verbeterde hart- en longfunctie en verminderde obesitas tot een betere cognitieve functie, waardoor leren gemakkelijker wordt. “En dus moeten we meer doen om deze groep actiever te laten worden”, aldus Riley.

Strijden tegen kinderkanker doen we samen!

Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment geneest 75% van deze kinderen. Dat moet en dat kán beter.

Fysiotherapie Gestel steunt Stichting KiKa

Afgelopen december zijn wij daarom onze actie gestart om Stichting KiKa te helpen in de strijd tegen kinderkanker. Vrijwilligers van Stichting L’Espoir hebben hiervoor sleutelhangers gemaakt in de kleuren van de praktijk. Elk snoetje van deze zogenoemde MonKi’s wordt met de hand getekend en elk lijfje geknoopt. Inmiddels hebben al onze MonKi’s hun weg gevonden naar een trotse, nieuwe bezitter. Voor elke MonKi is een bedrag van €2,75 gedoneerd aan Stichting KiKa. Daar zijn we trots op!

Strijden tegen kinderkanker doen we samen

Onze actie ging niet onopgemerkt voorbij. Hans Loots, directeur van PHC tailored telecom, heeft onze actie omarmd en ervoor gezorgd dat MonKi nog groter op de kaart staat in Brabant. Inmiddels zijn er een groot aantal MonKi’s gesponsord en verkocht. Dat vinden we fantastisch! Tussen de trotse bezitters vinden we een aantal bekenden. Herken je ze?

Strijd jij ook mee?

Help jij ook mee in de strijd tegen kinderkanker? Doneer €2,75 en ontvang als dank een MonKi voor aan je sleutelbos of tas. Neem contact op met PHC tailored telecom via 040 - 211 11 11 of loop even bij ze binnen op Flight Forum 1700 in Eindhoven. Je mag je gegevens ook bij onze receptie achterlaten of in een mailtje naar info@fysiotherapie-gestel.nl sturen. Wij zorgen er dan voor dat je gegevens bij PHC terechtkomen.

Wat is chronische pijn?

Vandaag is het Internationale Dag van de Fysiotherapie. Deze dag vindt ieder jaar op 8 september plaats en geeft fysiotherapeuten over de hele wereld de gelegenheid om het bewustzijn te vergroten over de bijdrage die ons beroep levert aan het gezond, mobiel en onafhankelijk houden van patiënten.

Dit jaar staat de dag in het thema van chronische pijn en de rol die fysiotherapie kan hebben bij het helpen van mensen met deze aandoening. Maar wat is chronische pijn eigenlijk?


 

Hoe fysiotherapie kan helpen

Fysiotherapie helpt mensen met chronische pijn om vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om klachten onder controle te krijgen, activiteiten op te bouwen en de kwaliteit van leven te verbeteren. In alle richtlijnen wordt oefenen als onderdeel van de behandeling van chronische pijn aanbevolen. Voordelen van oefenen bij chronische pijn zijn o.a:

 • Beweeglijkheid: behouden van beweeglijkheid en mobiliteit
 • Kracht: helpt bij spieropbouw en behoud van kracht
 • Fitheid: belangrijk voor de conditie van hart en bloedvaten
 • Stemming: verbetert stemming en algemeen welbevinden

 

De mythes rondom chronische pijn

Rondom chronische pijn bestaan nogal wat mythes die we graag de wereld uit helpen. Hieronder een aantal onjuiste stellingen over chronische pijn:

 • Een scan laat me de oorzaak van de pijn zien: een röntgenfoto, CT of MRI-scan kan nuttig zijn. Maar discus veroudering, artrose, hernia of scheurtjes zijn ook aanwezig bij mensen zonder pijn en is dus niet altijd de reden voor de pijn.
 • Als het pijn doet, is dat een teken dat ik iets beschadig: de mate van pijn die ervaren wordt, is vaak een slechte maatstaf. Zelfs als een activiteit pijnlijk is, is dit nog geen teken dat het schadelijk is. Een fysiotherapeut kan je helpen met een oefenprogramma om veilig te bewegen.
 • Bukken en tillen maken mijn rugpijn erger: het kan pijnlijk zijn om te bukken of te tillen met rugpijn. Trainen van kracht en beweeglijkheid is belangrijk om beter te bukken en tillen. Er zijn veel soorten oefeningen, inclusief krachttraining, die een grote bijdrage kunnen leveren.
 • Ik moet in bed blijven en rusten: weer gaan bewegen en werken zorgt voor een beter herstel dan bedrust en voorkomt een terugval. Het is veelvuldig onderzocht en nooit aangetoond dat langer dan twee dagen (bed)rust heilzaam is.
 • Sterke pijnstillers helpen mij de pijn te beheersen: medicatie (opioïden) om de pijn te bestrijden, maskeren fysieke problemen en vertragen of belemmeren het herstel. In het ergste geval zijn ze gevaarlijk en zelfs dodelijk.
 • Een operatie is mijn enige kans op verbetering: operaties en medische ingrepen hebben een zeer beperkte rol binnen de behandeling van chronische pijn.
 • Vanwege mijn pijn en beperkingen kan ik niets meer doen: mensen die doemdenken over de betekenis van pijn raken verstrikt in een negatieve cyclus van bewegingsvermijding, pijn en beperkingen. De fysiotherapeut kan je helpen de pijn te begrijpen. Hierbij worden oefeningen gebruikt om deze cirkel te doorbreken en pijn te verminderen.

 

De behandeling van chronische pijn bij Fysiotherapie Gestel

Het pijncentrum van Fysiotherapie Gestel biedt een speciale behandelaanpak aan voor mensen met chronische pijn. Alle behandelaren zijn gespecialiseerd in het behandelen van deze complexe problematiek. Tijd voor verandering? Wij helpen je weer op weg naar een zinvol leven! Neem voor meer informatie contact op via 040-2520942 of maak een afspraak.