Expertpraktijk met 3 vestigingen in Eindhoven

Actuele informatie over het coronavirus

Beste cliënt,

Het coronavirus, COVID-19, blijft een grote impact hebben op onze samenleving. Ook al lijkt de piek nu voorbij, er komen steeds weer nieuwe vragen op ons af. Het is een zoektocht voor iedereen in onze samenleving.

Wij blijven in nauw overleg met experts en volgen de landelijke richtlijnen bij iedere beslissing die we nemen. Ons beleid is altijd afgestemd op adviezen van Stichting Keurmerk Fysiotherapie, Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) in samenspraak met VWS en het RIVM.

Fysio- en ergotherapie behandeling met 1,5 meter regel en hygiëne maatregelen
Het is belangrijk dat de gewone fysio- en ergotherapie behandelingen langzaam aan weer gaan opstarten. Hoe langer u wacht met het uitstellen van behandelingen, hoe meer de pijn en hoe groter uw beperkingen worden, hoe langer het duurt voordat u weer hersteld bent.

Om u en onze therapeuten zo goed mogelijk te beschermen, nemen wij extra maatregelen om risico’s op besmetting te verkleinen. De inrichting van alle B-Fysic locaties zijn aangepast op de 1,5 meter regel. De roosters van de therapeuten worden zo gepland dat er zo min mogelijk cliënten aanwezig zijn in de wachtruimtes en oefenzalen. Op de locaties worden strikte hygiëne maatregelen toegepast. Kwetsbare cliënten worden zo veel mogelijk thuis behandeld. Daarnaast beschikken onze therapeuten over persoonlijke beschermingsmiddelen zoals latex handschoenen en mondkapjes.

Cliënten met coronasymptomen zoals neusverkouden, hoesten, benauwdheid of koorts krijgen geen therapie op de locaties, maar voor hen worden andere vormen van therapie gezocht.

Voor cliënten die herstellen na een COVID-19 besmetting beschikt B-Fysic over speciaal geschoolde fysio- en ergotherapeuten die samen met diëtisten en psychologen een behandeling kunnen bieden.

Fysio- en ergotherapie behandeling via videobellen
Onze fysiotherapeuten en ergotherapeuten hebben door de coronacrisis veel ervaring met het toepassen van videobellen tijdens behandeltrajecten.  Zo kunnen in kader van uw veiligheid behandelingen op de locatie of in de thuissituatie afgewisseld worden met videobellen. Deze behandelvorm wordt vergoed door de zorgverzekeraar indien u voor fysiotherapie verzekerd bent.

Voorzichtig op weg naar dagelijkse fysio- en ergotherapeutische zorg
Mocht u op dit moment klachten hebben, neem dan contact met ons op. Wij zoeken voor u de meest veilige en effectieve manier om u te ondersteunen in uw herstel. We hanteren alle mogelijke beschermde maatregelen uiterst zorgvuldig.

Ten slotte hopen we dat u gezond blijft en wensen u veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Met vriendelijke groet,

Frank Beelen en Tim van Beers
Directie B-Fysic

04-05-2020